Všechno v sobě má tu nejvyšší známou řídící sílu, bez níž nic nemůže fungovat a která se podvoluje volním i mimoovolním příkazům života a ducha, díky nimž se točí světy a hýbou bytosti.  (Dr. A. T. Still)

O metodě


Naše tělo, mysl a duše a nesporně i naše spirituáln úroveň jsou spojité, vzájemně propojené a ovlivňující se části naší bytosti a ve stavu Zdraví jsou v dokonalé rovnováze. Z této rovnováhy nás může vyvést celá řada různých stresorů (psychických, kinetických i metabolických) či neukončených traumatických zkušeností, což se projevuje ve formě tělesných, mentálních nebo emocionálních obtíží, Na tělesné úrovni se nerovnováha projeví hlavně sniženéou schopností našich buněk se volně hýbat podle určitých velmi  jemných rytmických vzorců a být tak pravidelně prodýchávány naší životní potencí. Vlivem stresorů také dochází k nepřrozenému posunu tkáňových a fasciálních struktur do míst, ve kterých nemohou zdravě vykonávat svoji funkci. Tyto zdravotní potíže jsou velmi často nezjistitelné moderními lékařskými postupy a technikou.

Kraniosakrální biodynamika je terapeutická metoda, která celostním (holistickým) a neinvazivním přístupem umožňuje našemu systému tuto ztracenou rovnováhu, jinými slovy Zdraví, opět obnovit, a to způsobem pomalým, postupným a bezpečným, bez rizika přehlcení nervového systomu či retraumatizace. Lidské tělo je obdařeno obrouvskou moudrostí a přirozenou inteligencí, která se projevuje ve formě samouzdravujících schopností a to vše je nám k dispozici od okamžiku početí až do posledního výdechu. Terapeut při ošetření svým citlivým dotykem a naslouchámím potřeb klientova těla tyto mechanismy podporuje a tím dochází k samovolnému rozpouštění těchto nerovnovážných vzorců, nahromaděná energie stresoru se může rozplynout a výsledkem je obnova zdravého fungování tělesných tkání, volného proudění tekutin a přirozeného prodýchávání daného místa v těle životní potencí. Zároveň s tím se velmi často na emoční úrovni klient osvobodí i od nepříjemných vzpomínek či  svazujích pocitů, které byly s daným místem spojeny a otevře se mu cesta ke změně svých navyklých, hluboce zakořeněných vzorců jednání a reakcí.

Zakladatelem Kraniosakrální biodynamiky je považován americký lékař, osteopat Dr. William Garner Sutherland (1873-1954), který samoléčebné procesy našich systémů objevil a popsal již v první polovině 20. století, Při svých experimentech vycházel z celoživotního díla osteopata Dr. Andrewa Taylora Stilla (1827-1917), jehož byl žákem. Sledoval, jak se chová centrální nervový systém mezi lebkou (cranium) a kostí křížovou (sacrum). Zjistil, že lebeční kosti nejsou ve skutečnosti srostlé a že se pohybují pomalým rytmickým pohybem. Tento pohyb nazval primární respirací - Dechem života . Životní síla, která tento dech uvádí do pohybu prostupuje celé naše tělo - každá buňka následuje tento nepatrný pravidelný pohyb, který má svůj vlastní rytmus, nezávislý na aerobním dechu či tepu srdce. S těmito vnitřními pohyby a rytmy ošetřující pracuje, vnímá je skrze své citlivé ruce a svojí přítomností je podporuje, slouží svému klientovi jako jakýsi maják. Pokud je proudění primárního dechu obnoví, v celém těle se rozprostře Zdraví.

Osobně praktikuji kraniosakrální biodynamiku podle směru Ticho a klid současného učitele  Charlese Ridleyho, který se svojí prací snaží o návat k původním kořenům metody, tak jak je chápal její zakladatem Dr. Sutherland a zároveň do ní přináší nové podněty podle nejnovějších poznatků současné vědy. Dalším jeho přínosem je vnesení určitého spirituálního rozměru do práce terapeutů.

Na tomto místě si dovolím citovat několik myšlenek z jeho průkopnické knihy Ticho a klid - kranio-sakrální biodynamika a evoluce vědomí, která zásadním způsobem ovlivnila moje porozumění nejen této metody, ale i celého života.

"Naše buňky jsou tak citlivé, že dokonce i nepatrný zásah ze strany terapeuta může způsobit mohutný dominový efekt. Na systém klienta tudíž nepůsobíme žádnou vnější silou. To je má interpretace upozornění Dr. Sutherlanda: "Neexistuje žádná vnější síla, jíž bychom mohli bezpečně aplikovat." Nepoužíváme žádné vnější techniky, záměry, manipulaci s tokem energie atd. Místo toho jen čekáme a zůstáváme uvolnění v zbožném tichu a klidu. Spočineme-li v tomto prostoru, umožníme Dechu života projevit se ve své přírozenosti a obnovit soudržnost všech částí našeho celku."

Pro koho je metoda vhodná?


Sebeozdravné procesy jsou dány každému z nás, bez ohledu na věk nebo aktuální zdravotní stav. Vrozený plán léčení se začne odvíjet ihned, již při prvním ošetření. Od počátku si vše řídí samo tělo, klientův systém, a veškeré změny probíhají rychlostí, které si tělo samo stanoví a také v závislosti na vnitřních zdrojích klienta.  Celý proces uzdravování, zvláště pokud chceme jít do hloubky, řešit skutečné příčiny problémů s trvalým efektem, je ovšem dlouhodobou záležitostí, která klade velké výzvy na klienta a jeho trpělivost. Zvláště při prvních několika ošetřeních nemusí ošetřovaný kiient nic moc pociťovat, změny se totiž odehrávají na velmi jemné úrovni, stěží zachytitelné lidským vědomím. Disociovaní klienti, kteří jsou velmi odojeni od svých tělesných vjemů dokonce mohou mnohdy nepociťovat vůbec nic, vše je ovšemznačně individuální.

Je potřeba vytrvat, z dosavadní praxe mám takové zkušenosti, že první větší a vnímatelné změny se většinou odehrají do pěti seancí. V případech, kdy klient chce řešit jen menší, lokální a bolestivé symptomy dokonce i dříve. Klient může svůj ozdravný proces aktivně podpořit především tím, že mu nebude bránit, zejména svojí skepsí, nedůvěrou a netrpělivostí, které může časem jeho mysl začít vytvářet. Mít otevřenou mysl a srdce, dát svému tělu dostatek času a důvěry, to vše postačí na začátku Vaší cesty ke Zdraví k tomu, aby se brzy udály převratné změny.

Jak často chodit na ošetření?


Tuto otázku je velmi těžké zodpovědět, každý klient je jiný a každé ošetření s sebou přináší změny různého charakteru a intenzity a po něm je třeba dát tělu dostatek času k jejich zaintegrování. Nicméně se na dosavadních dlouhodobých klientech osvědčil, alesoň na počátku jejich cesty za osvobotením, zhruba dvoutýdenní interval mezi jednotivými ošetřeními. Často se stává, že během několika měsíců jsou uskutečněné změny tak velké a do hloubky jdoucí, že dvě ošetření do měsíce již budou příliš, a potom doporučuji plně se spolehnout na vaše tělo, samo si řekne kdy přijít znovu. Někteří klienti si po této počáteční fázi berou "oddechový čas", aby mohli synchronizovat svůj nový vnitřní stav se životem vnějším, jsou motivováni výrazně měnit svůj životní styl a znovu přicházejí až se vše uvede znovu do souladu. V pozdějších fázích terpaie se také ošetření stávají stále více duchovnějšími, již se ani tak neřeší stagnace na úrovni fyzického těla, ale hluboko zakořeněné příčiny jejich potíží, základní zranění a traumata, obnovuje se jednota celého systému na všech úrovních

Podrobnější informace o tom jak vypadá ošetření

Další užitečné odkazy a zdroje informací

Metoda je prokazatelně účinná

K podpoře v procesu osobního růstu

 • prohlubuje uvědomování si sebe a těla
 • integruje tělo-mysl-duši
 • harmonizuje nervový systém
 • zmírňuje stres a napětí
 • při neurčitých pocitech životní nespokojenosti a potřebě změny
 • zvyšuje kreativitu

Při zdravotních potížích

 • ke zmírnění bolestí a chronických potíží
 • bolestech zad a degenerativních změnách páteře a kloubů
 • problémech s čelistmi, dutinami
 • potížích pohybového aparátu
 • problémech se zrakem, sluchem a čichem
 • hormonální nerovnováze
 • menstruačních potížích
 • kardiovaskulárních problémech
 • chronické únavě
 • poruchách spánku
 • zažívacích potížích
 • harmonizace metabolismu a imunitního systému
 • neurologických problémech

K léčení psychických potíží, traumatu a postraumatických symptomů

 • po operačních stavech, úrazech a nehodách
 • k rozpuštění emocionálních a fyzických šoků
 • proti depresím
 • pocitů úzkosti, odcizení a izolovanosti
 • jako vhodná doplňková metoda jakékoliv psychoterapie

Podpora pro těhotné a děti

 • rozpouští problémy vztahující se k traumatickému porodu
 • vhodné jako podpora a příprava na porod a poporodní integrace
 • pro hyperaktivní děti a děti s poruchami učení
 • u začínajících růstových problémů u dětí (skolióza, lordóza)
© 2019 Kraniosakrální biodynamika "Ticho a klid" - Milan Mašát, Partyzánská 611, 349 01 Stříbro
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!