Co je tělo? Stín stínu tvé lásky, v němž je nějakým zázrakem obsažen celý vesmír. (Rúmí)

Průběh ošetření

Po vašem příchodu a uvítání vás čeká nejprve krátký rozhovot, kdy budete mít dostatek času a prostoru, v otevřeném poli důvěry a bezpečí, sdílet důvod vaší návštěvy, vše co budete mít v tu chvíi na svém srdci - např. jaký je váš aktuální zdravotní stav či osobní témata, kterými se momentálně zaobíráte. Rozhovot můžete využít také jako čas k určitému zklidnění po příchodu z hektického vnějšího světa. Budete mít také dostatek prostoru zeptat se na vše co vás zajímá ohledně kranosakrální biodynamiky.

Poté vás vyzvu k ulehnutí na masážní lehátko, doporučuji se předtím převléct do pohodlného, lehkého oblečení. Také teď vám bude poskytnut odpovídající čas na "uvelebení" v příjemné poloze Pak se na vás naladím a začnu naslouchat impulsům přichaázejícím z vašeho systému. Nejprve se zklidní vaše nervová soustava a vy se začnete uvolňovat do prostoru ticha a klidu. Celý systém se otevře přílivovým projevům Dechu života a počne na mimosmyslové úrovní se mnou komunikovat V širokém vztahovém poli srdce mi začne dávat pokyny, na jaké místo těla mám přiložit své ruce a jaká má být intenzita tlaku. Většinou půjde o velmi lehkou intenzitu tlaku, ale mohou se vyskytnout i ošetření nebo jeho části, kdy si řeknete o intenzivnější či dokonce hluboký tkáňový dotyk.

Citlivým nasloucháním a bdělou přítomností budu podporovat uvolnění nerovnovážných vzorců napětí ve vašem těle, které se mohou nacházet v tkáních, kostech, membránách, nebo jako stagnace v tělních tekutinách a energetiském systému. Velmi často se pracuje na hlavě, jednotlivých lebečních kostech, křížové kosti a obecně v celé pánevní oblastí, ale zdroj problému se může objevit v podstatě kdekoliv na těle.

Během ošetření se vás budu, pokud si vaše tělo takovouto komunikaci vyžádá, občas dotazovat na vaše tělesné vjemy a z nich vycházející pociťované kvality, což vám umožní se aktivnějí zapojit do průběhu terapeutického procesu, dát vám zpětnou vazbu o právě probíhajících vnitřních dějich a mnohdy i tolik žádané uvědomění co se v dané tkáňové struktuře odehrává a nastíní i možné příčiny potíží včetně prožitků a situací, které k ním vedly.

Těmto sebe-ozdravným, léčivým silám je z mé strany zaručena naprostá volnost jejich projevu a protože podstatou Dechu života je nesmírná moudrostí, vždy běheme ošetření dojde ve vašem těle jen k takovým změnám, na které je váš systém v dané chvíli připraven, na které má dostatek vnitřních sil.

Nedochází tudíž ke katarznímu, extrémně rychlému efektu, ale celý proces je pozvolný a vy a vaše tělo, mysl i duše bude mít mezi jednotlivými ošetřeními dostatek času, aby všechny změny integroval, zvykl si na ně. Vyhnete se tak přehlcení vaší nervové soustavy a překročení vašich aktuálních hranic Mnohdy se při ošetřeních ani žádné vnímatelné změny neudějí a váš vyčerpaný systém jen sbírá sílu k tomu, aby se při některém z následujícícch ošetření stalo cosi zásadnějšího.

Každé ošetření je individuální, neaplikuje se mechanicky jako technika, ale naslouchá se celému systému jako celku. Jsme ve spojení s moudrostí těla a jeho individuálním "vrozeným plánem léčení".

Při ošetření může docházet také k různým projevům uvolňování nerovnovážných vzorců formou třesu, smíchu, pláče, pocitům neohraničenosti celé klientovy bytosti, houpání, rozpínání se, tepla i chladu, energetickému proudění, různých vizí a obrazů, ale i hluboce relaxačnímu stavu "bez formy", kdy si budete vědom jen svého čistého vědomi a své fyzické tělo nebude v tuto chvíli přítomno.

Ošetření může být pro vás také prostředkem k prozkoumávání aktuálních témat ve vašem životě a toho, jak se nezpracované zážitky z minulosti manifestují ve vašem těle, mysli a emocích a příspět tak k vašemu osobnímu růstu a sebereflexi.

Po skončení ošetření doporučuji krátkodobě zvýšit příjem tekutin (voda, čaj), vyhnout se konzumaci alkoholu, užívání návykových látek či extrémní fyzické i psychické námaze, více dpočívat a spát, dokud se změny, nastartované při ošetření, zcela nedokončí a nezaintegrují do vašeho systému. Doba této integrace je zcela individuální (řádově hodiny až dny, v extrémních případe ov3em i týdny), stejně tak jako frekvence jednotlivých ošetření - snažte se naslouchat svému tělu a to vám přesně řekne kdy je připraveno na další dobrodružství...

Co můžete prožívat po ošetření?

Prožitky, které přicházejí po každém ošetření jsou velice individuální, a jsou určeny mírou intenzity a obsahem toho, co se vaše tělo rozhodlo zpracovávat. Zvláště na počátku terapeutického procesu můžete zažívat ošetření, během kterých se budou rozpouštět stagnace na úrovni tělesných tkání a tekutin, výsledným efektem bude stav velkého uvolnění, relaxace a přílivu nové energie. Pokud přijdete s určitými jasně vnímatelnými zdravotními symptomy (bolest, zatuhlost), budete po takovémto ošetření pravděpodbně cítit, že se i s těmito místy "něco" stalo - bolest bude bude mít jinou kvalitu, může se i znatelně snížit její intenzita a časem, po následných ošetřeních, zmizí úplně.

Zcela jiné efekty, přinášející pro vás již určité osobní výzvy, následují po ošetřeních, ve kterých se vaše tělo rozhodne zbavit se většího objemu nashromážděné stagnační energie, jako je tomu např. při zpracovávání nedokončených traumatických zkušeností (a takové máme v sobě všichni, jen si je mnohdy ani neuvědomujeme). Uvolněný traumatický náboj vytvoří podmínky pro postupné zvědomování různých doprovodných, většinou poměrně diskomfortních, pocitů a emocí, které traumatický prožitek provázely či se na něj náseldně nabalily. Takže zatímco hodiny po takovémto typu ošetření můžete zažívat euforické stavy volnosti, radosti a štěstí, ve dnech následných mohou přijít na řadu pocity smutku, naštvanosti či úzkosti. Tyto pocity, tak dlouho pohřbené v našem nevědomí, počnou vyplouvat do sféry vašeho vědomí a výzvou pro vás bude v tomto okamžiku je láskyplně PŘIJMOUT zpět, nijak proti nim bojovat či před nimi utíkat. Výsledkem bude úžasná transmutace vašich strachů v čirou energie Bytí a obnova živosti celého organismu.

Zvláštními případy jsou potom očistné projevy těla na vyloženě fyzické úrovni, které můžete občas po ošetření prožívat jako např. náhlou rýmu s velmi rychlým průběhem,  krátkodobé bolesti hlavy různé intenzity nebo potřeba těla znovu si "odžít" určitou nemoc - mohou přijít projevy virózy, chřipky nebo podivného nachlazení. I v těchto případech platí stejná zásada - nechat vše být tak jak to přichází a nesnažit se proti těmto projevům bojovat, ono ostatně v těchto okamžicích nic nezabírá a ani důkladné lékařské vyšetření neukáže přiítomnost viru, ve většině případů tyto psychosomatické "nemoci" rychle propuknou a stejně rychle odezní.


Charles Ridley: Ticho a klid - kraniosakrální biodynamika a evoluce vědémí

"Je-li ovlivněna pouze jedna nepatrná část buňky, ovlivní to celou buňku. Buňka se chová jako soudržný celek, protože informace či narušení, jež vstoupí do jedné části, se rychle rozšíří do všech ostatních částí. Každá buňka je soudržným způsobem propojena se všemi ostatními buňkami a jakákoliv zmena v jedné buňce ovlivní i ostatní buňky v celém organismu. Změní-li se jedna molekula v buněčné membráně, změní se desítky tisíc receptorově-responzivních proteinů. Buňka pak změní svou funkci, tvar i pozici. ocž ovlivní i okolní buňky a posléze i všech padesát miliatd buněk ve fraktální modulaci, kterou nelze popsat."

© 2019 Kraniosakrální biodynamika "Ticho a klid" - Milan Mašát, Partyzánská 611, 349 01 Stříbro
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!