Zdraví je projevem života, je to vnitřní tvořivá síla, přirozená moudrost, která je v těle vždy přítomná, dokonce i v období nemoci nebo pokud došlo k traumatu. (Dr. A. T. Still)

Odkazy

Pro další informace o kraniosakrální biodynamice se můžete podívat také do těchto zajímavých zdrojů:

Institut Cranio-Sacrální biodynamiky - moje drahá učitelka Abha Sajwel

Dynamic Stillness - můj inspirující vzor Charles Ridley