Dotek ticha a klidu

14.04.2019

V minulé části (Moudrost těla) jsem se pokusil vysvětlit, jak jsou naše tělesné systémy jakožto celostní struktury oživována z našeho vnějšího Zdroje (je možno ho nazvat např. kvantovým polem, buddhismus přichází s pojmem prázdnota, náboženské systémy ho nazývají bohem atd.) prostřednictvím sledu vln bio-potence, jak si do určité míry dokážou samy poradit s přehlcujícím napětím různých stresorů a traumatických prožitků, kterými jsme během našeho života vystaveni. Určitá část z toho pochází ze vzorců získaných z dětství, kdy automaticky přebíráme návyky a postoje svých rodičů a společnosti, některé mohou být odrazem těžkého porodu atd. Tyto získané vzorce nás potom v průběhu života zavádějí do takových životních situací, ve kterých je už sami na tělesné úrovni naplňujeme obsahem ve formě nezpracovaného napětí celé řady stresorů. Tělo je dokáže zpracovávat, ale jen do míry dané individuální odolností, poté dochází k vytváření stagnací v tělesných tkáních a pokud i těch je příliš, nastává kolaps.

Dnes se konečně, pomalu ale jistě dostáváme k představení způsobu, jak si tyto stagnační napěťové vzorce dokáže náš systém sám odstraňovat a rozpouštět v rámci, a to pomocí přístupu tzv. kraniosakrální biodynamiky, pro značnou krkolomnost tohoto jména můžeme použít i trefnější pojmenování Dotek ticha a klidu. Jak to tedy vlastně celé funguje?

Takže máme zde fiktivního klienta s unikátním mixem různých stagnačních vzorců (osobní historie), které omezují jeho život a berou mu možnost prožívat ho v radosti, přijímání a přítomném okamžiku. Jsou výsledkem jeho života, historie jeho rodiny, rodu i širšího společenstva (národ, civilizace). Tento člověk, stejně jako všichni ostatní, je sice pravidelně oživován Dechem života, kvůli četným stagnacím celá řada jeho tkání není prodýchávána tak jak by měla a klient trpí různými zdravotními problémy, v tomto případě dejme tomu pravidelnými a upornými bolestmi hlavy. K tomu, aby se začal jeho Vrozený plán léčení odvíjet a on se začal uzdravovat, mu ovšem schází schopnost dosáhnout tzv. neutrálu (stavu ticha a klidu) a udržet se v něm po delší dobu. Proč tomu tak je a co s tím se pokusím objasnit v následujícím pokračování. Pro tuto chvíli bude roli udržovatele neutrálu zastávat kraniosakrální terapeut, který pro jeho dosažení trénován na odpovídajícím výcviku mnohdy 2 i více roků. V čem stav ticha a klidu spočívá? Základní podmínkou pro jeho vznik i udržení je schopnost hlubokého usazení ve svém srdci jakožto orgánu vnímání reality jiným nežli racionálním způsobem, a to po delší dobu (hodiny a více), bez upadnutí zpět do stavu racionálné-logického myšlení s usazením v hlavě. Tímto způsobem je vytvořen jakýsi portál, který umožní mimosmyslové napojení, prostřednictvím doteku jako nástroje, na systém klienta s nabídkou aktivace jeho sebe-ozdravných sil a jejich následné podpory. Pokud tuto nabídku systém ošetřovaného využije (ne vždy tomu tak je) a otevře se, dojde k okamžitému odvíjení Vrozeného plánu léčení.

Technicky se to dá popsat takto - klientovo tělo přejde do stavu neutrálu s pevnou podporou neutrálu ze strany terapeuta, vyhodnotí svůj aktuální stav a porovná ho se stavem ideálním (rovnovážným), o němž mu dodává dostatek informací Dech života (z kvantového prostoru), zjistí stav svých vnitřních fyzických a psychických zdrojů (tuto rovinu můžeme sami vědomě ovlivňovat tím jak žijeme) a doslova "propočítá" jaký další krok v léčebném plánu si může v daný okamžik dovolit a co vše je třeba v jeho realizaci učinit. Vše co následuje je již individuální záležitost přesně odpovídající stavu "tady a teď", stavu absolutní přítomnosti. Ošetření končí až klientův systém dá jasné znamení a poté se opět uzavře, většinou vše trvá mezi 50-75 minutami.

Klient i terapeut se během této doby dostávají do přímého kontaktu se základními tvořivými silami, které daly za vznik životu, přírodě, tomuto světu i celému vesmíru a stav ticha a klidu přitom slouží jako jakýsi portál umožňující, aby se "něco" začalo dít. Záměrem Dechu života je Zdraví ve své nejširší podobě, čili rovnováha na všech úrovních naší bytosti. Jedině tyto síly jsou schopny v reálné čase začít rozmotávat mnohdy velmi zašmodrchané a zauzlené klubko naší osobní, rodinné i kolektivní historie.

Příště se pokusím přiblížit co během ošetření může klient pociťovat a možné scénáře jejího průběhu.

© 2019 Kraniosakrální biodynamika "Ticho a klid" - Milan Mašát, Partyzánská 611, 349 01 Stříbro
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!