Co jsem dosud na mé cestě kraniosakrální biodynamiky získal a co ztratil?

03.06.2019
Tento víkend jsem se věnoval hlavně sobě a rodině, trochu sportu, nedělnímu obědu a odpočinku, a přitom jsem si uvědomil, že je možná vhodný čas na malé bilancování mé dosavadní cesty za zdravím formou kraniosakrální biodynamiky.. takže jsem se do toho pustil a toto jsem nakonec stvořil:


 • identifikace a léčení mého základího zraění
 • velké zlepšení asi největšího zdravotního problému se zrakem, které se dále vyvíjí
 • výrazný nárůst empatie, sociální inteligence a znobuobjevení intuice (mnohdy vím dopředu jak věci dopadnou)
 • zlepšení komunikace a vzrahů s lidmi, schpnost se do nich vcítit a soucítit, potřeba pomáhat a naslouchat
 • řešení problémů se spánkem a předčasným probouzením
 • obnova celistnosti celé bytosti, velké rozšíření pole vědomí, dokážu existovat v celém těle namísto nezdravé koncentrace na jednom místě
 • oživení pociťovaného smyslu, schopnost vnímat tělesné vjemy a z nich vycházející pocity jako, pracovat s nimi a nalézat v nich obrovský zdroj informací o sobě i o vnějším světě, pocity se řídit a následovat je v každodenním životě
 • zostření smyslů a schopnosti být součástí děje kome mě
 • schopnost být "tady a teď", nezaměřovat se na minulost ani se neupínat k budoucnosti nebo k virtuálním realitám
 • velké navýšení životní vitality a celkové tekutosti a uvolněnosti těla
 • výrazné snížení pískotu v uších (tinnitus)
 • zmizely různé psychosomatické potíže jako časté záněty dýchacích cest, občasné virózy nebo bolesti hlavy, zvýšením citlivosti k vlastnímu tělu se prohloubila i schopnost svým jednáním předcházet vzniku různých stavů "nemoci"
 • ztráta a zánik nereálných iluzí, ososbních i kolektivních předsudků, nevědomých návykových reakcí, odpoutání se od všeobecně prosazovaných názorů, přístupů a paradigmat
 • získání schopnosti přijímat věci takové jaké jsou, bez tendence proti nim bojovat
 • schopnost oddělovat věci marginální, zbytečné a nepodstatné (i přes jejich aktuální velikost a intenzitu) od záležitostí opravdu závažných
 • dokážu vnímat "šťavnatost" všedního života v aktuálním okamžiku a tak ho také přožívát, dodává to obrovskou radost z prostého bytí
 • radovat se z prostých věcí kolem nás bez kladení podmínek
 • zmizela celá řada závislostí a připoutaností (jídlo, alkohol, sporty), mohu je dál dělat i konzumovat, ale nemusím, je jen na mě
 • obnova upřímnosti a opravdovosti bytí, nemám potřebu využívat strategie výmluv a útěků od "nepříjemných" věcí
 • přestávám rozlišovat věci kolem sebe na "dobré" a "špatné"
 • schopnost pracovat se svými vzorci, aniž bych se jimi nechával ovládat
 • uvědomění hlubokých kořenů mých problomů
 • zánik zástupných smyslů života a obnova chopnosti jen být
 • výrazné, do hloubky jdoucí znovunalezení mužské síly bez jejích patologických projevů (agrese, egoismus, prosazení se za každou cenu)
 • naučil jsem se vnímat tělo i jednotlivé orgány a komunikovat si nimi, laskyplně je přijímat jako partnery a brát ohledy na jejich potřeby - odpočinek, pohyb, strava..
 • rozostření do té doby ostřé hranice mezi mnou a okolím, cítím se víc být součástí celku
 • nárůst schopnosti být sám sebou, bez nutnosti hrát nesmyslné role, vnímat zodpovědnost za vše co činím a stát si za svým rozhodnutím, které přichází z celistvosti, a ne jen na základě logického uvažování z hlavy
 • pokroky na mé duchovní cestě, snadnější ponoření do meditace a hluboké napojení na celek a z toho vycházející lepší uvědomění sebe sama
 • schopnost lépe porozumět ženám a přirozeným rozdílům v jejich chápání života, o to víc si jich važím, opravdovost lásky k nim a milování bez potřeby různých sexuálních fantazií, milování teď vychází z propojení obou bytostí jako celku, nejen jen pohlavních orgánů
 • Všechny uvedené zisky i ztráty jsou vnímatelné na úrovni každodenního života, nicméně tak jako vše na tomto světě i tyto aspekty nejsou konstantní, stále se dynamicky mění a přetvářejí, některé z nich vnímám v daném okamžiku více, některé zase méně, takový je život :-)

  © 2019 Kraniosakrální biodynamika "Ticho a klid" - Milan Mašát, Partyzánská 611, 349 01 Stříbro
  Vytvořeno službou Webnode
  Vytvořte si webové stránky zdarma!