Osvobození

15.05.2019

Minule (Dotek ticha a klidu) jsem popisoval podstatu a průběh kraniosakrálního ošetření, jak vlastně může dojít k tomu, že se v našem mnohoúrovňovém systému začne odvíjet léčebný plán, v rámci kterého se naše vrozená tělesná inteligence, přílivové potenční vlny z vnějšího Zdtoje i aktuální stav naší životní vitality spojí, aby společně učinili další krok na cestě k rovnováze, jinými slovy Zdraví. Můj učitel Charles Ridley pro tyto spojené síly používá nádherný termín - Čirý Dech Lásky.

Dnes se pokusím stručně popsat, co vše může zájemce o tuto terapii prožít, jaké mohou být časté scénáře jejího průběhu i jaké požadavky jsou kladeny na klienta. Každý člověk i tím pádem i jeho vlastní Vrozený plán léčení je sice individuální, nicméně existují určité společné rysy, které jsem vypozoroval u sebe i svých dosavadních klientů.

Předně se v průběhu prvních ošetření začne pročišťovat váš energetický systém, především na úrovni mozkomíšních membrán a mozkových komor. Můžete přitom pociťovat fluktuace zhuštěné energie, jak putují po páteři mezi pánví a lebkou a odstraňují nalezené napěťové vzorce. Dává to smysl, právě na této úrovni vstupují do našeho těla již zmiňované přílivové vlny bio-potence. Dále je na řadě rozpouštění fasciálního napětí a stagnací v tekutinovém těle. Můžete ve svém těle vnímat velmi jemné pohyby, houpání a protahování, občas spojené s vytřásáním nahromaděného stresu ve formě nervových záškubů. Již tyto první kroky léčebného plánu můžou být velmi efektivní, např. při úlevě od chronické bolesti nebo problémů s pohybovým aparátem, po ošetření je možno vnímat také znatelné ulehčení typu "jako kdyby ze mě něco spadlo". Pokud přichází klient s jasně vnímatelnými zdravotními symptomy, pokusí se je náš systém při těchto počátečních ošetřeních zmírnit na takovou úroveň, kdy již nebudou tolik komplikovat jeho život - ne vždy to ovšem jde až tak lehce. Tato etapa může trvat 1-5 ošetření, ale vše je individuální. Klade nároky především na klientovu trpělivost - mnoho lidí je z důvodů dlouhodobé traumatizace natolik odpojeno od svého těla a vnímání jemnějších vjemů, že mnohdy toho moc nepociťují.

V následujících etapách zahájí Dech života postupně práci na hlouběji uloženém stínovém materiálu a rozmotávat zamotané klubko naší osobní historie. Všechny přehlcující a nepřijmuté prožitky, zranění a nedokončená traumata (individuální i kolektivní), která jsme v průběhu našeho života úspěšně zatlačili do našeho nevědomi, nenechali je odejít a která nám teď brání být sám sebou, všechny tyto Stíny budou vyplouvat na povrch a zvědomovat, aby se s námi opět tyto nemilované části nás samých sjednotily. A tyto Stíny s sebou budou přinášet mnohdy velmi nekomfortní stavy, spolu s energetickými náboji našich zranění přijdou i všechny doprovodné emoce, pocity a v některých případech i nutnost odžít si určité somatické "nemoci" (v mém případě to byla rýma a viróza). Jenže jiná cesta k obnově vnitřní svobody, klidu a míru není. Na bytost procházející takto intenzivními procesy jsou to velké výzvy, ale i zde se můžeme plně spolehnout na nesmírnou moudrost našich těl - žádný proces se nikdy nespustí dokud v sobě nemáme dostatek vnitřní síly, abychom nápor odcházejících vzorců ustáli, vše je tělem samo řízeno tak, aby nám to neuškodilo a nedošlo k přehlcující retraumatizaci. Naším jediným úkolem v těchto chvílích je nechat tyto mocné síly námi projít, aniž bychom podlehli nutkání od nich utéct nebo proto nim bojovat, ve stavu otevřeného srdce láskyplně tyto dosud odmítané části nás samých znovu přijmout, i když přítom pociťujeme obrovský strach, svazující úzkost nebo silnou nenávist.

Pokud dáme sobě a svému tělu důvěru, v dnešní době všemožných expertů na cokoliv slibujících nám zbavit nás našeho utrápení je návrat k uvědomění si vlastní moci opravdu náročnou výzvou. Pokud v sobě nalezneme odvahu odevzdat se základním tvořivým silám, které nás nejen stvořily, ale neustále udržují naživu, pak budou výsledky této cesty k uzdravení a obnově rovnováze úchvatné. Postupně budou mízet dlouhodobé chronické zdravotní problémy, najednou si uvědomíte, že se snižuje i síla vašich vnitřních strachů, úzkostí, zášti či dosud všemocných emočních stavů a že pokud budete chtít, můžete si s těmito stavy vědomě nakládat jak chcete, již nebudou ovládat vás, ale vy je, dojde k rozšíření dosud úzkého pole vašeho vědomí na celé tělo, zcitlivělé tělo bude poskytovat skrze pociťovaný smysl více informací a tudíž i více možností jak se rozhodovat, obnoví se intuice, empatie i soucit, přijmutí sebe sama takové jací jste vám umožní znovu sebe upřímně a opravdově milovat a z pozice této nově nabyté svobody takto přistupovat i k druhým, což povede k výraznému zlepšení vztahů a mnohdy i k tomu, že některé vztahy budou ukončeny. Budou se rozpouštět různé závislosti a zástupné důvody/smysly života. Obnovená jednota těla fyzického, mentálního a duševního povede i k jednotě s celkem a začnete si uvědomovat i duchovní podstatu naší existence stejně tak jako k intenzivnímu prožívání radosti, živosti a spokojenosti ve vašem bytí.

Máte odvahu tuto cestu podstoupit?

© 2019 Kraniosakrální biodynamika "Ticho a klid" - Milan Mašát, Partyzánská 611, 349 01 Stříbro
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!